Nederlandse ambassade in Rabat Marokko

Currently in the spotlights

Nederlandse Ambassade in Rabat

Adres
40 Rue de Tunis
Quartier Tour Hassan
Rabat
Marokko

25 mei 2015 De Nederlandse ambassade te Rabat is deze maandag 25 mei gesloten.

6 mei 2015 Tijdens de vele gesprekken die tussen de Marokkaanse en Nederlandse bevoegde autoriteiten hebben plaatsgevonden, hebben beide partijen van gedachten gewisseld over verschillende gebieden van samenwerking en hebben zij het belang onderstreept van het behouden en versterken, in een sfeer van wederzijds respect, van hun betrekkingen, zowel op bilateraal, regionaal als internationaal gebied. Wat betreft het Verdrag inzake sociale zekerheid, door beide landen in 1972 ondertekend, heeft de Nederlandse partij besloten de in oktober 2014 aangekondigde opzegging van genoemd Verdrag op te schorten teneinde beide partijen in de gelegenheid te stellen serieuze en inhoudelijke onderhandelingen te voeren over de herziening van dit Verdrag met het oog op het binnen enkele weken bereiken van een akkoord waarin rekening wordt gehouden met de belangen van beide landen.