Nederlandse ambassade in Rabat, Marokko

Visa

Als u van plan bent om voor een kort verblijf naar Nederland of naar de Caribische Koninkrijksdelen te reizen, moet u mogelijk een visum aanvragen. Hier vindt u meer informatie over het Schengenvisum en het Caribisch visum. LET OP…… Zoals gebruikelijk, gedurende de piek periode in de zomermaanden, is het aanbod van visumaanvragers vele malen hoger dan binnen de maximale capaciteit gefaciliteerd kan worden. U dient derhalve tijdig via onze website www.mfa.nl/rab een afspraak in te plannen voor het indienen van uw dossier. Het is niet mogelijk om buiten het afsprakensysteem uw aanvraag in te dienen. Tevens is het niet mogelijk telefonisch dan wel via de e-mail een afspraak te maken. Excuses voor het eventuele ongemak.

Visumverlening Nederland (Schengenvisum)

Wanneer u van plan bent om voor een kort verblijf naar Nederland te reizen en niet de Nederlandse nationaliteit heeft, moet u mogelijk een visum aanvragen. Sinds 1995 vindt er binnen het Schengengebied, bestaande uit een aantal Europese landen, geen controle meer plaats aan de binnengrenzen. Deze landen geven een “gemeenschappelijk” visum af: het Schengenvisum.

Visumverlening Caribische koninkrijksdelen

Per 10 oktober 2010 kunt u met 1 visum meerdere Caribische delen van het Koninkrijk der Nederlanden bezoeken. Het toeristisch visum of visum voor kort verblijf is geldig voor alle Koninkrijksdelen in het Caribisch gebied. Het Caribisch gebied bestaat uit de landen Aruba, Curacao, Sint Maarten en uit de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba).

Machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) voor verblijf van meer dan 90 dagen

Als u langer dan 90 dagen aaneengesloten in Nederland wilt verblijven, moet u een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) aanvragen. Via de Klantendienstwijzer op de website van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) vindt u uitgebreide informatie over de MVV-procedure, of u MVV-plichtig bent en de toelatingsvoorwaarden per verblijfsdoel.